Herning Historie

Trøstrup, Jens Andersen

Jens Trøstrup

Jens Andersen Trøstrup

Herning

Født: 1830 — Død: 1915

Museumsforstander

Jens Andersen Trøstrup er personen bag oprettelsen af Herning Museum. Efter sin afsked som degn i Torsted flyttede han østpå til den voksende stationsby Herning. I flere år forinden havde han formået at få egnens toneangivende mænd til at støtte sine tanker om et museum for hedeegnen og den vestjyske bondes kulturminder. Arbejdet blev sat i værk efter at der var dannet en museumskomite, og snart drog Trøstrup rundt til alle kroge i den store egn for at samle interesserede medlemmer til et museumssamfund, hvis støtte skulle finansiere museet.

Endelig, i 1896 kunne Herning Museum åbne i to værelser på loftet i Hernings nyopførte Tinghus med Trøstrup som forstander og med en udstilling af genstande hovedsagelig indsamlet af ham selv. Opførelsen af en gammel vestjysk bondegård med en bindestue i året 1906 syd for banen i udkanten af Knudmosen var et betydeligt resultat af Trøstrups arbejde og visioner.