Herning Historie

Zartow, Kaj

Født: 1921 — Død: 1971

Direktør for A/S Herning-Hallen

Da Herning-Hallen efter de første fire år stod for at skulle skifte direktør fra årsskiftet 1958 valgte man den talentfulde og arbejdssomme Kaj Zartow. En person med forståelse for at fange tiden og dens trend, og som tilmed kunne omsætte det i udstillinger der tiltrak publikum.

Et godt samarbejde med de årlige tekstilmesser dannede grundlaget for hallens virke og Zartov satsede fra starten på arrangere udstillinger der der kunne fange danskernes interesse. Eksempler som Ferie for Alle , Eget Hus og Gården kunne på én gang være fagligt centrum for brancherne, samtidig med at publikum kunne se nyheder og møde producenterne bag disse.

Zartow argumenterede for en udvidelse af rammerne, hvis Herning-Hallerne fortsat skulle være centrum for udstillinger af forskelligt indhold. Han arbejdede så hårdt for sagen, at da han i efteråret 1962 blev hædret med Initiativdiplomet, var det med bevidstheden om, at Herning Kommune nu ville købe jord ved Vardevej til messehaller. Et år efter blev den første store udstilling, H.I.messen åbnet her.

Hallernes antal voksede år for år, og Messehallerne fik eftrhånden tilknyttet flere faste årlige begivenheder. Zartov fortsatte med at udvikle ideer til at knytte byen sammen med Messehallerne og udnytte al halkacitet bedst muligt. Hernings gæster- skulle ifølge Zartov – have de bedste oplevelser. Ved sin død i 1971 var han langt fremme ned planerne om at forandre Herninghallen i Østergade til et tidssvarende hus. Det skete med en total nybygning, der dog først fik sin afslutning i 1986.

Det er symbolsk, at den vej der bærer Zartovs navn, indkredser både MCH, landsskuepladsen og MCH – Arena, da de er resultater af hans visioner for området og dets funktioner.