Herning Historie

Dalgas Henrik

Henrik Dalgas`s gravsted foran Ilskov kirke

Henrik Dalgas`s gravsted foran Ilskov kirke

Ilskov

Født: 1893 — Død: 1967

Plantageejer, sognerådsmedlem

Plantageejer Henrik Dalgas opvoksede som søn af skovrider Chr. Dalgas i Birkebæk Plantage i Arnborg sogn. I 1917 blev han som bestyrer for Jysk Myremalmplantage i Ilskov, der opkøbte og solgte myremalm til gasværker i hele Norden.
Selskabets overskud blev anvendt til at beplante og opdyrke de omliggende heder til landbrugsjord. Efterhånden som plantagerne voksede op blev træet solgt til savværkerne, og Dalgas blev foregangsmand i egnens kartoffelavl.
De nyere bebyggelser i byen Ilskov ligger på jord, som Henrik Dalgas solgte fra.