Herning Historie

Fonnesbech, Christian Andreas

Christian Andreas Fonnesbech

Christian Andreas Fonnesbech

København
Født: 1817 — Død: 1880

Jurist, minister

Slægten Fonnesbech drog fra Ikast til København, hvor flere generationer havde store forretninger inden for klædehandel og manufaktur. C.A. valgte som jurist den politiske karriere og havde posten som landets finansminister i perioden efter 1864, hvor Danmark tabte Sønderjylland. Fra 1870 var han indenrigsminister og fik stor indflydelse på gennemførelsen af flere jernbanelove. I 1874 blev han for en kort periode konsejlspræsident (= statsminister) men måtte snart trække sig tilbage for den yderliggående Estrup. Han var i årene derefter i landstinget

Det var takket være hans indflydelse, at jernbanen mellem Skanderborg og Herning blev gennemført, hvilket ikke mindst var grunden til Hernings store vækst derefter. Det faldt derfor naturligt for sognerådet i Herning at hædre denne mand ved fra 1882 at kalde en af de vigtigste sidegader til Århus – Ringkøbing landevej for Fonnesbechsvej. Endelsen – vej blev dog hurtigt ændret til gade, eftersom det gik op for borgerne at det var denne gade, der gav en tilrejsende med toget det første indtryk af byen.