Herning Historie

Herningsholm.

Herningsholm
Den jord hvorpå Herningsholm blev bygget, hed oprindelig Vig, det ses af papirerne at der oprindelig havde hørt 10 Gårde hertil omkring år 1406.
Herningsholm har en meget lang historie og nævnes helt tilbage til 1549, men så langt oppe i tiden som 1887 blev den overtaget af Werlauff. der fik den ved aktion for kr. 121.500.
Ved selvantændelse i høet, brændte den, den 28 August 1898, han havde den til 1901. Derefter havde en Jens Laursen den til 1908. derefter en Carl Andersen til 1912.
De to nye ejere fra 1912 Thyge Pedersen og Sagfører Smith, de slagtede gården og i 1915 — 1916 solgtes alt med udbygningerne til nedrivning.
Skrevet af Ingvard H. Pedersen, (1893-1966) forhv. fotograf, Herning.